จากปัญหาด้านระบบการบริหารจัดการ
ทำให้ทางร้านไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้
จึงต้องขอประกาศปิดร้านนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้
ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา


ขอบคุณจากใจจริง .... Dusita Health Shop